0. Кои са основните компоненти на една заключваща система за контрол на достъпа?

  1. Брава -извършва мехничното заключване на вратата. Най-често се монтира в касата на вратата.
  2. Контролер – “Мозъкът на системата” Към него са свързани всички останали компоненти като брава четец, захранване, бутон и той ги управлява.
  3. Четец – монтира се на произволно място от външната страна на вратата. Към него се подават електронните ключове за да отключат бравата
  4. Захранване. – Повечето наши контролери се захранват на 12V
  5. Електронен ключ – пособието което отключва бравата. може да бъде ключ, код, дистанционно упралвние или друго. 
  6. Бутон за отключване от вътрешната страна. – За всички брави с изключение на тип насрещник, е необходимо да се монтира бутон за отключване на бравата от вътрешна страна.

1. Каква е разликата между механичните и електромеханичните брави?

Механичните брави имат патрон в тях и се отключват с механичен ключ. Местата за монтаж на вратата е почти стандартно. Наличието на видима част от бравата от външната страна на вратата е основа за реперна точка и лесно и бързо установяване на точното местоположение за разпробиване на патрона. 

Електронните брави Булкей нямат видима част и стандартно място за монтаж. Патронът е заменен с електронен четец, който може да се монтира на всяко едно място в пространството. Не може да се установи точното местонахождение на бравата, за да бъде атакувана. Ако четецът бъде унищожен, това няма да повлияе на отключването на вратата, ако не се подаде команда с оторизиран ключ за отключване. Атаката с електронни, компютърни или механични въздействия срещу бравата Булкей и четеца на ключа са безмислени, защото няма пряка връзка между четеца на електронния ключ и заключващата електронна брава. Има защита от отключване с неоторизирани за целта ключове. Ако даден ключ бъде загубен или повече не бива да отключва бравата, има лесен начин за неговото изтриване от нея, като не се налага да се сменя цялата брава или патронът, наред с всички ключове на потребителите, както е при механичните системи.

2. Защо електронните брави са по-сигурни?

Електромеханичните брави Булкей нямат видима част и стандартно място за монтаж. Вместо с механичен ключ, те се отварят по електронен път. Патронът е заменен с електронен четец, който може да се монтира на всяко едно място в пространството. Бравата може да бъде монтирана както на крилото на вратата, така и на касата на вратата и тъй като няма видими елементи, не може да се установи точното й местонахождение, за да бъде атакувана.

Няма пряка връзка между електронната брава и четеца. Поради тази причина, каквато и атака да се осъществи срещу четеца, това няма да повлияе на отключването на вратата и повреда на електронната система. Атаката с електронни, компютърни или механични въздействия срещу бравата Булкей и четеца на ключа са безмислени.

3. Каква е разликата между брави Fail Safe и Fail Secutiry

Fail Safe са тези брави които при спиране на тока преминават в отключено положение. Използват се за общи входове на сгради, офиси и помещения в които аварийната безопасност е на първо място.

Fail Security са тези брави които при спиране на тока остават заключени. За да може да се отключат при липса на ток, трябва предварително да се подсигури аварийно захранване.

4. Какво става ако спре тока?

В зависимост от това дали вашата брава е fail safe или fail security врата ще остане в заключено или отключено положение. За помещения при които аварийната безопасност е на първо място се препоръчва брави тип fail safe, тъй като при авария остават октлючени. 

Честа практика е да се слагат аварийни акумулаторни захранвания които да поддържат работата на системата докато се възстанови тока. 

5. Какво да направя, ако загубя или ми откраднат ключа?

Ако даден ключ бъде загубен или повече не бива да отключва бравата има лесен начин за неговото изтриване от системата, като не се налага да се сменя нито един компонент от електронната заключваща система, както е при механичните системи.

Ако изгубите ключ на механична брава ще се наложи да смените патрона и наред с това всички ключове на нейните потребители, което в най-добрия случай ще Ви струва минимум 60 – 70 лв. Ако обаче бравата ви е касова, тогава ще Ви се наложи да смените цялата брава и отново всички ключове, което ще Ви струва минимум 200 лв. за качествена касова брава. 

При електромеханичните брави Булкей ще Ви се наложи просто да си изтриете изгубения ключ и да си закупите нов, който да запишете. Това става по много лесен начин описан подробно в ръководсвото на всеки един продукт.

6. Какво да направя, ако не желая повече някой човек, който има ключ, да влиза в обекта ми?

При механичните брави дори и да вземете механичния ключ, няма да сте сигурни, че човекът не си е извадил дубликат на ключа Ви и за да се застраховате от неговото влизане без Ваше съгласие и разрешение, трябва да смените бравата или патрона, както и всички ключове на потребителите на съответната врата или врати. 

При електромеханичните брави Булкей не могат да се правят дубликати на ключа, без това да се разреши от администратора на системата, т.е. от Вас. Вие може да изтриете съответния електронен ключ от системата, като за целта той дори не Ви е необходим. Имате възможност и само временно да забраните достъпа до системата на даден ключ за определен период от време.

7. Колко врати може да отваря един електронен ключ?

Един електронен ключ може да отключва неограничен брой врати с монтирани на тях заключващи системи Булкей, което Ви позволява да замените тежката връзка с ключове само с един единствен удобен, лек и сигурен електронен ключ.

7. Какво означава автоматичен и ръчен режим на заключване?

Всички контролери Булкей притежават функцията за автоматичен или ръчен режим. Ако изберете автоматичен режим това означава, че след като отключите и отворите вратата с валиден електронен ключ, бравата автоматично ще се заключи след като я затворите. 

При ръчен режим, отключите ли бравата с валиден ключ, тя ще остане отключена неограничено време докато не подадете отново валиден ключ.

*Моля имайте на предвид, че това е възможно само за брави тип Fail Safe

13. Какви консумативи и поддръжка изисква заключващата система за нормална експлоатация?

Заключващата система няма консумативи, които да изисква при нормална употреба. Поддръжката, която трябва да осигурите е минимална, в периода между 3 и 5 години, като системата сама Ви информира кога и какво трябва да направите.

16. Какво се вижда от външната страна на вратата при монтирана заключваща система Булкей?

Абсолютно нищо! При контактните системи се вижда единствено четеца за електронните ключове, който е монтиран някъде.

21. Ако съм си закупил система без авариен модул, мога ли да монтирам такъв допълнително?

 Да! При системите той е вграден, но се продава и като отделен модул за допълнително монтиране.

22. Защо е важна светлинната индикация на четеца?

Светлинната индикация от вътрешната страна на вратата е задъжителна! Тя дава информация за състоянието на заключващата система – отключено/ заключено, има ли захранващо напрежение към нея, информация за възникнали проблеми при самодиагностиката.

Тази информация е много важна, тъй като Вие ще може да вземете своевременно мерки, ако е възникнал проблем. Ако например е спряло захранващото напрежение към системата (изгорял предпазител) Вие ще разберете за това и отстраните повредата. В противен случай, ако нямате такава индикация, няма да разберете дали има проблеми по заключващата система, докато тя не блокира.

23. Какво представлява самодиагностиката на заключващата система

Това е интелигентно следене и анализиране на състояние и параметри на заключващата система, като при установяване на проблеми – част от тях самостоятелно взима мерки за преодоляването им, а за друга част – сигнализира. Следи за количествено или качествено натрупване на проблеми или грешки и сигнализира за тях.

Всичко това сме реализирали и при заключващите системи, въз основа на дългогодишния ни опит в производството и монтажа на електронни заключващи системи и желанието ни потребителите да са информирани и независими от сервизни работници, както и да се повиши значително надеждността на системата при експлоатация и своевременното отстраняване на проблеми преди да са достигнали критични размери. 

Какво ознчава двустранен контрол?

Това е когато от двете страни на вратата има поставени четци. Тогава освен при влизане, човек ще трябва да подаде валиден ключ и при излизане. Ползва се в помещения в които се изисква по високо ниво на сигурност. Така ако някой успее да се промъкне без валиден клю, после няма да успее да излезе.

26. Защо е необходимо да заключвам добре вратата си при положение, че мога да подсигуря дома си с алармена система, СОТ или видеонаблюдение?

Всички алармени системи реагират, когато крадците вече са в обекта Ви и от там на сетне е въпрос на време и реакция на Вас или на охранителната фирма. Крадците обаче вече са Вътре! Времето за реакция е възможно и често е достатъчно дълго (въпрос на минути), за да Ви изчезнат много ценни предмети. Качественото заключване на входната врата не допуска лесно и безшумно крадците да проникнат в обекта Ви. Ако влизането в обекта е лесно, охранителната техника намалява значително тежестта си. А ако влизането в обекта е трудно, то за крадците е по-добре и по-лесно да намерят друг по-достъпен обект за кражба (а такива има достатъчно!).

Как управлявам системата?

Електронните ключове се управляват с Мастър ключ. Това е главният ключ на системата, който се използва за програмиране, записване, изтриване или временно деактивиране на работата на ключ. Вие сами управлявате вашата система!

Притеснявам се че съседите могат да копират ключовете.

За 

Main Menu